Dịch vụ tư vấn miễn phí

Ngày: 28 - 05 - 2017
Trở thành Công ty tư vấn thiết kế,giám sát kỷ thuật và Sản xuất cung cấp thiết bị cho sự kiện hàng đầu tại Việt Nam
Với các dịch vụ có chất lượng cao cấp nhất:
- Thiết kế sân khấu chuyên nghiệp.
- Quản lý kỹ thuật , giám sát thi công .
- Sản xuất cung cấp thiêt bị event. 
- Cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, bao gồm cung cấp hệ thống âm thanh ánh sáng, và đội ngũ hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và giám sát thi công.