Giới Thiệu BossVietEvent

Ngày: 01 - 09 - 2017

BossViet Được thành lập năm 2012,chúng tôi xuất phát từ một công ty event nhỏ và đang ngày càng phát triển khẳng định chổ đứng cho mình tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.Chúng tôi có những con người kinh nghiêm,ôm ấm những ý tưởng,những sáng tạo.Chúng tôi là đội ngủ gắn kết trên nhiều lĩnh vực của event.Chúng tôi đang tiềm kiếm ,kết nối và xây dựng một nền tảng vững mạnh.Với tiêu chí là " Cùng sáng tạo để phát triển thương hiệu ".