Trang Trí Mô Hình Quảng Cáo và Sự Kiện

Ngày: 11 - 05 - 2014

Thi công mô hình sân khấu

Thi công được nhiều  sản phẩm ( theo yêu cầu )trên chất liệu mout xốp,cambuxit. PP,decan dán trên pofmax.

Sự lựa chọn hàng đầu về trang trí mô hình và quảng cáo cho QUÝ VI

Dưới đây là nhiều mô hình được từ nhiều chất liệu khác nhau

mô hình cây nấm được làm từ mout xốp

mô hình cây nấm được làm từ cambuxit

Mô hình con cá và san hô được làm từ mout xốp 

Mô hình trang trí sân khấu chất liệu pp cán trên pofmax